SZP.272.18.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270"

Ewa Adamowicz 2016-07-26 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe