Informacja o wynikach postępowania - Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, dla 12 osób.

Monika Noworyta 2016-06-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 14.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, dla uczestników projektu, tj.: 12 osób w wymiarze 2 godziny na osobę. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje UP w zakresie aktywizacji zawodowej UP którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową. Specjalista opracuje  Indywidualną Ścieżkę Udziału w projekcie dla każdego UP z uwzględnieniem możliwości objęcia wsparciem uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

 

  1. Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozadaniowych DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski,  wpłynęło 10.06.2016 g. 8.53, koszt za godzinę 32,32 zł.
  2. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, wpłynęło 10.06.2016 g 8.51, koszt ogółem 1799,52,  za godzinę 74,98 zł.
  3. Kamila Szczyrek, oś Zielone 4/26, 31-968 Kraków, wpłynęło 10.06.2016 g. 8.53, koszt za godzinę: 35,00 zł. Brutto
  4. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole, wpłynęło 06.06.2016, koszt za godzinę 38,00 brutto.
  5. Piotr Kaźmierczak, ul. Wolności 366/5, Zabrze, wpłynęło: 10.06.2016 g. 8.21, koszt za godzinę 50,00 zł. Brutto
  6. Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego, ul. Prądnicka 8/25, 30-002 Kraków, wpłynęło 09.06.2016, koszt za godzinę 41,90 brutto,
  7. Monika Sośnicka, ul. Słoneczna 20/2, 41-50 Chorzów, wpłynęło 09.06.2016, koszt za godzinę: 60,00 zł. brutto
  8. Rajos Consulting Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida, 37-550 Radymno, wpłynęło 06.06.2016, koszt za godzinę: 57,81 zł. brutto
  9. Centrum Szkolenia Kinga Łabędzka – Stanecka, ul. Feliksa Przypkowskiego 60/18, 28-300 Jędrzejów, wpłynęło 08.06.2016, koszt za godzinę 37,00 zł. Brutto.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta firmy: Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozadaniowych DELTA, z wyknawcą zostanie zawarta umowa.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe