Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

Monika Noworyta 2016-06-14 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 14.06.2016

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

  

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje: GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI NARZĄDU PIOTR ZEMŁA, ul. Generała Dąbrowskiego 70, Oświęcim, oferta uzyskała największą ilość punktów, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe