Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami.

Monika Noworyta 2016-06-10 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 10.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami w terminie 02-04.07.2016

W ramach postępowania uzyskano oferty od następujących wykonawców:

 1. Centrum Rozwoju Kadr VIDIM, ul. Opolska PAW 723, 44-325 Jastrzębie Zdrój, wpłynęło 07.06.2016

Koszt za godzinę: 590,40 zł. brutto

 1. RINAR Rafał Krakowiak, ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica, wpłynęło 07.06.2016

koszt za godzinę: 300,00 zł. brutto

 1. REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, wpłynęło 06.06.2016

Koszt za godzinę: 38,00 zł. Brutto.

 1. Rajos Consulting – Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno,wpłynęło 06.06.2016

koszt za godzinę: 46,00 zł. brutto

 1. CONTENTUM Centrum Organizacji imprez i szkoleń, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra, włynęło: 06.06.2016

Koszt za godzinę: 95,50 zł. brutto

 1. Centrum szkoleniowo terapeutyczne SELF, ul. Chodkiewicza 7/9, 35-051 Rzeszów, wpłynęło 06.06.2016

Koszt za godzinę: 123,00 zł. brutto

 1. CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok.28, 05-840 Brwinów, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę: 95,00 zł. brutto

 1. Marcin Mościński ul. Greglów 1. 32-600 Oświęcim, wpłynęło: 08.06.2016

Koszt za godzinę: 80,00 zł. brutto

 1. ETMA sp. z o.o., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpłynęło 07.06.2016

Koszt za godzinę: 120,00 zł. brutto

 1. Centrum MINDY, ul. Lawendowa 45, Gowarzewo 63-004 Tulce, wpłynęło 07.06.2016

Koszt za godzinę: 115,00 zł. brutto

 1. Joanna Dejko – Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, ul. Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, wpłynęło 08.06.2016

Koszt za godzinę: 102,33 brutto

 1. COMPETENCE Trainging & Coaching Barbara Jaśkiewicz, ul. Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice, wpłynęło 08.06.2016

Koszt za godzinę 130,00 zł. brutto

 1. Górnośląska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Rozowju, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 112,50 zł. brutto 

 1. Piotr Rogóż, DIALOG – Centrum Edukacji i Profilaktyki, ul. Smoluchowskiego 8/24, 30-069 Kraków, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 189,00 brutto

 1. BRAINSTORM Group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpłynęło 09.06.2016,

Koszt za godzinę 250,00 zł. brutto

 1. CKD ul. Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę: 225,00 zł. brutto

 1. Centrum Edukacji PRO-CIVITAS, ul. Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 83,33 brutto

 1. Zespół ekspertów MANAGER - Małgorzata Pęczar, ul. Wielopole 18B, 31-072 Kraków, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 136,00 zł. brutto

 1.  INCODO Kqatarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, wpłyunęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 41,50 zł. Brutto

 1. Centrum Rozwoju i szkoleń MASTERMIND Paulina Soliwoda, ul. Kuflewska 2/5, 03-554 Warszawa, wpłynęło 09.06.2016

Koszt za godzinę 89,00 zł. brutto

 1.  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, wpłynęło 10.06.2016 godź. 8.48

Koszt za godzinę 109,20 zł. brutto

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpłynęło 10.06.2016 godzina 8.54

Koszt za godzinę 36,95 zł. brutto

 1. Wektor wiedzy ul. Lawndowa 1, 35-605 Rzeszów, wpłynęło 10.06.2016 godź 8.58

Koszt za godzinę 101,11

 1. Renata Fijałkowska ul. Starowiślana 16, 32-600 Oświęcim – Babice, wpłynęło 06.06.2016.

Koszt za godzinę: 50,00 zł. brutto

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Najniższą cenę realizacji usługi Instytut Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  – 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawców wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe