Informacja o wynikach postępowania: Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Monika Noworyta 2016-06-10 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 10.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla - klientów PCPR – 4 osób niepełnosprawnych w tym 3 dzieci  –  w wymiarze 360 godzin (90 godzin na osobę). Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana  będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu oświęcimskiego.
  2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3. Godzina realizacji usługi wynosi 60 minut.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

  1. Kamila Sobala,– 100 pkt.
  2. Krystyna Sekuła – 100 pkt.
  3. Jadwiga Ryś – 100 pkt.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Wszyscy wykonawcy otrzymali taką samą ilość punktów. Zgodnie ze złożonymi ofertami usługa zostanie zlecona w następującym wymiarze:

 
  1. Kamila Sobala,– usługa dl 2 osób.
  2. Krystyna Sekuła –  usługa dla 1 osoby.
  3. Jadwiga Ryś – usługa dla 1 osoby.
 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe