Informacja o wynikach postępowania - Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej

Monika Noworyta 2016-06-09 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 08.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej w terminie 14-16.06.2016.

 

W ramach postępowania uzyskano oferty od następujących wykonawców:

 

  1. Rajos Consulting – Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno, wpłynęło 06.06.2016

koszt za godzinę: 53,00 zł. brutto.

  1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpłynęło 07.06.2016 godzina 10.39

koszt za godzinę: 36,95 Oferat niekompletna. Niewłaściwy formularz oferty. Oświadczenie zawarte w ramach oferty z datą 20.05.2016  zatem nie dotyczy prowadzonego postępowania które zostało rozpoczęte w dniu 30.05.2016r.

  1. Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego, ul. Prądnicka 8/25, 32-002 Kraków, wpłynęło 06.06.2018

koszt za godzinę: 42,00 brutto / netto 32,34

  1. ACCORDO ul. H. Bednorza 27/15, 43-200 Pszczyna, wpłynęło 06.06.2016

koszt za godzinę: 86,10 zł. brutto, netto 70,00 zł.

  1. Renata Fijałkowska ul. Starowiślna 16, 32-600 Oświęcim – Babice, wpłynęło 06.06.2016

Koszt za godzinę: 50,00 zł. brutto

  

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

  1. Najniższą cenę realizacji usługi Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego, ul. Prądnicka 8/25, 32-002 Kraków – 100 pkt. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawców wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe