Informacja o wynikach postępowania - Logopeda

Monika Noworyta 2016-06-09 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR – 6 dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 2 - 10 lat, w wymiarze 80 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

a)      Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Magdalena Lachowska – STOKROTKA Centrum Logopedyczno - Terapeutyczne, ul. Okrzei 12/3, 32-600 Oświęcim,z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe