Informacja o wynikach postępowania - FAS

Monika Noworyta 2016-06-09 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 08.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

 Realizacja terapii FAS (alkoholowy zespół płodowy) – dla klientów PCPR – 4 dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 3 - 10 lat. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności wsparcia Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.

  

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

Item – Trening i Szkolenia, ul. Sienkiewicza 27, 34-300 Żywiec, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe