Informacja o wynikach postępowania - Dogoterapia

Monika Noworyta 2016-06-09 drukuj

 

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 08.06.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 4 dzieci niepełnosprawnych  w przedziale wiekowym 1,5 - 10 lat, w wymiarze 32 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

  

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Dariusz Czyżycki, ul. Szymanowskiego 2/3/3, 32-620 Brzeszcze,z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

 

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe