SZP.272.17.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu"

Anna Cholewa 2016-07-12 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczoneego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe