Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, z zakresu potrzeby realizacji terapii FAS dla 2 dzieci.

Monika Noworyta 2016-06-03 drukuj

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ROZEZNANIE OFERTY RYNKOWEJ

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, z zakresu potrzeby realizacji terapii FAS dla 2 dzieci.

 

Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy w przedmiotowym zakresie.

 

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

 

Udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy w przedmiotowym zakresie.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Prosimy o przesłanie informacji odnośnie kosztu realizacji diagnozy dla 1 osoby oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnienia na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 13.06.2016r. do godz. 9:00.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe