Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi transportowej.

Monika Noworyta 2016-06-02

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów:

1)      W terminie: 02.07.2016 dla maksymalnie 18 osób w tym 2 osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

 

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów:

 

1)      W terminie: 04.07.2016 dla maksymalnie 18 osób w tym 2 osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

 

Warunki współpracy:

  1. Wykonawca zapewni pojazd wyposażony w klimatyzację dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach).

 

Informację dotyczącą stawki kilometrowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 10.06.2016 r. do godz. 09:00.