Bogusław i Irena Porębscy

Anna Wutke 2016-07-19 drukuj

W dniu 25.05.2016 r. inwestor: Bogusław i Irena Porębscy złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.27.2016.

Dotyczące nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Smolicach na działce o nr ew. 56, 55/1.

Niniejszym informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25 maja 2016 r. o symbolu WAB.6743.1.27.2016 (uzupełnionego w dniu 17 czerwca 2016 r. zgodnie z postanowieniem z dnia  9 czerwca 2016 r. o symbolu: WAB.6743.1.27.2016) dotyczącego zamiaru nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – lokalizacja: Smolice 138, działki o nr ewid. 56, 55/1, (obręb ewidencyjny: Nr 0008 Smolice , jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator – obszar wiejski), gdyż w dniu 18 lipca 2016 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe