SZP.272.14.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe