Michał Kuzia

W dniu 27.04.2016 r. Inwestor: Michał Kuzia złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.18.2016 .

Dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego parterowego zlokalizowanego w Zatorze na działce o nr ew.  5/5

 

Niniejszym informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.04.2016 r. o symbolu WAB.6743.1.18.2016 dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Zatorze, na działce o nr ew. 5/5; jednostka ewidencyjna: 121309_4 Zator – miasto; obręb ewidencyjny: Nr 0009, obręb 9, gdyż w dniu 27.05.2016 r. upłynął termin, o którym mowa w art.30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe