SZP.272.10.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku"

Anna Cholewa 2016-06-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w tybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe