Uchwała Nr XVI/166/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2016-03-30

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XVI/166/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.