Uchwała Nr XVI/163/2016 w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Tomasz Karcz 2016-03-30

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej  zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.