Uchwała Nr XIV/145/2016 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2016-01-18

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.