Uchwała Nr VII/90/2011 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przpadaj

Tomasz Karcz 2011-06-27 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr VII/90/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu i jego jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprwnionych.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe