Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z 2016 roku.

Tomasz Karcz 2017-01-12

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z 2016 roku.Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.