Uchwała Nr XIII/138/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej.

Tomasz Karcz 2015-12-31

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIII/138/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej (w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych ZOZ w Oświęcimiu).

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.