Uchwała Nr XIII/137/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Tomasz Karcz 2015-12-31

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIII/137/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.