Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu

Ewa Zemła 2019-11-25

Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Oświęcimksiego z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu.