Józef Kała - Starosta Oświęcimski

Ewa Zemła 2017-04-24

Józef Kała - Starosta Oświęcimski

Józef Krawczyk - Wicestarosta

Adam Łękawa - Członek Zarządu Powiatu

Edward Baścik - Członek Zarządu Powiatu

Kazimierz Brzuska - Członek Zarządu Powiatu