Uchwała Nr XII/122/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2005 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Tomasz Karcz 2015-11-25

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XII/122/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2005 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.