Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku.

W dniu 24 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zatwierdził wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia przez organizację pozarzadową prowadzącą działalność pożytku publicznego  trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnejna terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016r.
Szczegowe informacje - w załączniku do uchwały.