SZP.272.32.2015 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu" oraz "Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe