Uchwała Nr XI/104/2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Tomasz Karcz 2015-10-26 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe