SZP.272.31.2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K - ul. Wypoczynkowa w Zasolu"

Ewa Adamowicz 2015-10-20 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe