Uchwała Nr X/89/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2015-09-25

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.