SZP.272.29.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach"

Ewa Adamowicz 2015-10-08 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe