SZP.272.28.2015 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonach: 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018" (z dnia 16.09.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-12-01 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe