EO/EE/005/2015 - "Zakup energii elektrycznej dla grupy Gmin Małopolski Zachodniej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowdzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Pełnomocnika Zamawiającego:  Energia Optimum Sp. z o.o., 43-384 Jaworze, ul. Zaciszna 8/9.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe