SZP.272.22.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III (z dnia 30.07.2015 r.)

Ewa Adamowicz 2015-08-31 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe