W dniu 7 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu nieczynne

Monika Noworyta 2015-07-29 drukuj

Zarządzenie nr 7 /2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

            Na podstawie § 6 statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W zamian za święto 15 sierpnia 2015 r. przypadające w sobotę, ustalam dzień 7 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe