FIN - złożenie propozycji oferowej bezgotówkowego przyjmowania zapłaty za transakcje dokonywane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

Anna Drabek 2015-08-26 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 913 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu dot. świadczenia usług polegających na bezgotówkowym przyjmowaniu zapłaty za transakcje dokonywane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - jak w załączeniu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe