Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu"

Starosta Oświęcimski w ślad za pismem Ministra Środowiska (w załączeniu) informuje właścicieli lasów, iż rozpocznie się wykonanie opracowania pn.: " Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019", co związane jest z koniecznością umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na tereny lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a nastepnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Scan pisma w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe