SZP.272.20.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Starostwa" (z dnia 26.06.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.