Podstawowe informacje

Joanna Górny 2018-09-14

Informacje dotyczące zgłoszeń budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19 a ustawy z dnia 07.07. 1994 r. Prawo budowlane  - Wydział Architektury i Budownictwa Starostowa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.