SZP.272.17.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu" (z dnia 08.06.2015 r.)

Ewa Adamowicz 2015-07-13 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przeatrgu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe