Informacja za 2014 r.

Anna Drabek 2015-05-29 drukuj

W załączeniu umieszczono informację za 2014 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe