Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu

Ewa Zemła 2019-11-25

Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu.