SZP.272.14.2015 - Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ( z dnia 14.05.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe