Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach

Ewa Zemła 2020-01-13

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze, ul. Nosala 7
tel./fax: 32 737 46 46
www.poradniap.pl
e-mail: sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl

http://www.poradniap.pl/bip/

Dyrektor: Celina Korczyk

Do zadań Poradni należy pomoc w zakresie:

Opieki nad małym dzieckiem:

 • wczesna diagnoza deficytów rozwojowych
 • terapia wspierająca rozwój dziecka
 • integracja sensoryczna
 • przesiewowe badania wzroku i słuchu

Poradnictwa szkolnego:

 • diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń emocjonalnych
 • diagnoza dysleksji i dysgrafii
 • terapia w zakresie kompensowania deficytów rozwojowych
 • diagnoza wybitnych uzdolnień i szczególnych predyspozycji

Diagnozy i terapii logopedycznej:

 • badania poziomu rozwoju mowy i terapia wad wymowy

Poradnictwa rodzinnego:

 • problemy rodzinne i wychowawcze
 • wspieranie w pełnieniu ról rodzicielskich
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych

Poradnictwa zawodowego:

 • pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia
 • dostarczenie informacji o szkołach i zawodach

Opieką objęte są dzieci w każdym wieku, w tym również osoby pełnoletnie nadal uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, oraz ich rodziny. 

Terenem działania Poradni jest: gmina Brzeszcze: Brzeszcze, Jawiszowice, Zasole, Wilczkowice Skidziń, Przecieszyn.

W Poradni powoływany jest Zespół Orzekający, który orzeka w sprawie objęcia kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju.