Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach

Dyrektor: Dorota Bezwińska-Sikora
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a
tel./fax: 33 845 23 04
www.poradniakety.pl
e-mail: sekretariat.pppk@powiat.oswiecim.pl