Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach

Ewa Zemła 2019-12-09

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a
tel./fax: 33 845 23 04
www.poradniakety.pl
e-mail: sekretariat.pppk@powiat.oswiecim.pl

Dyrektor: Dorota Bezwińska-Sikora

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w sprawach na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Celem przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego należy wcześniej ustalić termin i godzinę badania. Diagnoza trwa od 2 do 4 godzin.

Inne formy pomocy (mediacje, porady, interwencje) udzielane są w dniach konsultacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny.

Organ prowadzący: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Krakowie, delegatura w Wadowicach.