VI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2011-05-20

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na VI sesję.

Podjęcie uchwały:

  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2010 r;
  • b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2010.

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
  2. określenia "Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania".