SZP.272.13.2015 - „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu” (z dnia 08.05.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-06-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.