Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Ewa Zemła 2019-10-30

Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.