Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Systemu Zarządzania Jakością.

Ewa Zemła 2019-10-30

Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Systemu Zarządzania Jakością.